Aktualności

Porozumienie o współpracy z AON

15th Gru 2014

Porozumienie Pimco - AONZ przyjemnością informujemy, że 15 grudnia 2014 roku w siedzibie spółki Pimco podpisane zostało Porozumienie o Współpracy naszej firmy z Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej.

Współpraca obejmować będzie przede wszystkim wspólne prowadzenie badań w obszarze zarządzania w sytuacji zagrożeń wynikających ze zdarzeń pirotechnicznych, ochrony przez zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi i radioaktywnymi, oraz innymi zdarzeniami z użyciem materiałów niebezpiecznych w oparciu o doświadczenie Stron w tym zakresie. W ramach porozumienia przewidywane jest powoływanie wspólnych zespołów zadaniowych do realizacji projektów badawczych, wspólne organizowanie oraz wzajemny udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych, oraz zamieszczanie wspólnych publikacji w krajowych i międzynarodowych periodykach naukowych, w tym w periodykach Stron, oraz wspólne wydawanie monograficznych opracowań naukowych.

Jesteśmy przekonani, że dzięki bogatym doświadczeniom pracowników naszej Firmy, oraz wiedzy i praktyce przedstawicieli Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON, współpraca ta będzie owocna i ze wszech miar pożyteczna.